นโยบายจัดส่งสินค้า

BP World International Co.,Ltd.

  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับ พื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
  • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ
  • การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  •       - จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

          - จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (EMS / Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า

  • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99 หมู่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี Thailand 11140 ประเทศไทย เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่   info@bp-world.com

แผนก ออนไลน์

บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99 หมู่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี Thailand 11140

ประเทศไทย