นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

BP World International Co.,Ltd.

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนพัสดุภัณฑ์

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก, สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ

ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ออนไลน์ โทร. 02-920-4798 หรืออีเมล bponline@bp-world.com เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3. ส่งสินค้าคืนที่บริษัท โดยท่านสามารถเลือกส่งคืนได้ที่

-ไปรษณีย์ไทย

 • ส่งสินค้าพร้อมใบคืนสินค้า กลับมาที่ บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  99 หมู่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
  ต.บางเลน อ.บางใหญ่
  นนทบุรี Thailand 11140

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า กรณีคืนสินค้าด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อยกเว้นรับคืนในสินค้าบางรายการ ดังนี้

สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพดังต่อไปนี้

สาเหตุการคืน สภาพใหม่ พร้อมขาย สินค้ายังไม่ถูกเปิด/แกะกล่อง สินค้าครบ 
(ของแถม, คู่มือ, กล่อง)
ป้ายและตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก, สูญหายจากการขนส่ง    
สินค้าไม่ตรงตาม web content      
ได้รับสินค้าผิด         
เปลี่ยนใจ         


หมายเหตุ:

 • คำว่า “เปลี่ยนใจ” หมายถึง กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆ และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
 • สำหรับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแก็ดเจ็ต ไม่รับเปลี่ยนและคืน หากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว


ระยะเวลากระบวนการประเมินคุณภาพสินค้า

กระบวนการประเมินคุณภาพสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ โดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถูกส่งกลับมาถึงบริษัท

ทั้งนี้ ในบางกรณีที่สินค้ามีรายละเอียดซับซ้อน การประเมินคุณภาพสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วัน ทำการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ยินดีชำระค่าส่งสินค้าคืนจากที่ทำการไปรษณีย์สาขาใกล้บ้านคุณ ยกเว้นกรณีคืนสินค้า ด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนเอง
 • บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืน หากสินค้าคืนเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น (รายละเอียดเงื่อนไขการคืนสินค้า)
  ระยะเวลาและช่องทางการคืนเงิน
ขั้นตอนการคืนสินค้า ขั้นตอนการคืนเงิน
(ในกรณีที่สามารถคืนสินค้าได้ หรือ การยกเลิกคำสั่งซื้อ)
ระยะเวลานำส่งสินค้ากลับมาที่คลัง ระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าที่คืนกลับมาที่คลัง ช่องทางการชำระเงิน ช่องทางการคืนเงิน ระยะเวลาที่ใช้
3 – 7 วัน 2 – 5 วัน ชำระเงินปลายทาง โอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า 3-5 วัน หลังจากได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารของลูกค้า
ชำระผ่านเคาเตอร์ หรือ ธนาคาร โอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า
บัตรเดบิต โอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า 3-5 วัน หลังจากได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารของลูกค้า
 * วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาการคืนเงินอาจมากกว่าระยะเวลาข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรหรือบัญชีลูกค้า


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่องทางการคืนเงินสำหรับการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ และเจ้าหน้าที่อาจติดต่อเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมในการคืนเงินต่อไป

 

ติดต่อเรา

บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99 หมู่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี Thailand 11140 ประเทศไทย

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่  bponline@bp-world.com

แผนก ออนไลน์